داستان آیِش

آیش، آغاز راه مجموعه‌ای است که به قصد طراحی و تولید پوشاک ایرانی از سال ۹۷ گام‌هایی برداشته، و همچنان در مسیر خود به دنبال حضور سبزتر و پررنگ تر در کنار مردم این سرزمین است.